Jakub Czapiński
Agencja Obrotu Nieruchomościami AB Litwińska Joanna Jurasz