Kim jest pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to osoba zawodowo zajmująca się świadczeniem kompleksowej, spersonalizowanej i rzetelnej usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Posiadając odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, z należytą starannością dba o ochronę interesów swoich Klientów.

Pośrednik (Agent) nieruchomości zajmuje się kojarzeniem stron transakcji, której przedmiotem jest określona nieruchomość. Zanim pośrednik przystąpi do przygotowania oferty i zaplanuje strategię działania, sprawdza stan prawny i faktyczny danej nieruchomości. Kompletuje również niezbędną dokumentację. Osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest zawarcie umowy poprzedzony jest licznymi rozmowami, prezentacjami, negocjacjami, a w końcu wspólnym ustalaniem treści umów.

Cechy osobowości sprzyjające pracy w zawodzie:

Osoba, która trudni się sprzedażą czegokolwiek w sposób bezpośredni musi być osobą otwartą i komunikatywną. Te cechy są więc nieodzowne również u agenta nieruchomości. Ponadto powinien wykazywać się umiejętnością słuchania, skrupulatnością i dokładnością.

Ważną umiejętnością jest dar przekonywania oraz zmysł estetyczny i praktyczny. Klienci, którzy szukają nieruchomości dla siebie nie zawsze są zorientowani na co należy zwrócić szczególną uwagę, co jest wadą nieistotną i jak można poradzić sobie z pewnymi niekorzystnymi rozwiązaniami. Agent, który umiejętnie zasugeruje sposoby ponownego zaaranżowania pomieszczeń, czy ich praktycznego wykorzystania może liczyć na szybsze sfinalizowanie prowadzonej sprawy.

Konieczna jest również umiejętność słuchania, czy pozyskiwania potrzebnych informacji. Identyfikacja potrzeb klienta pozwala na przedstawienie mu propozycji, których mógł on wcześniej nie brać pod uwagę. To agent posiada odpowiednią wiedzę i rozeznanie na rynku, by przedstawić taką ofertę, która nie tylko zaspokoi podstawowe wymagania klienta, ale będzie zawierać dodatkowe korzyści. Ostatecznie dobra orientacja w branży może też zaowocować zadowoleniem osób, dla których trudno jest znaleźć właściwą propozycję, można jednak przedstawić nieruchomości o innych parametrach, która w równym stopniu zaspokoi ich potrzeby.

Środowisko zawodowe podkreśla szczególnie rolę cierpliwości i odporności na stres.

Odporność na stres to druga istotna cecha. Najczęściej istotną rolę w umawianiu spotkań odgrywa czas. Właścicielom posesji, czy mieszkań najczęściej zależy na jak najszybszym zbyciu nieruchomości, natomiast nabywcy często podchodzą z większym „luzem”. To oni mają prawo wyboru i korzystają z czasu do zastanowienia się. Agent niestety znajduje się pośrodku i jego rolą jest zrównoważyć tę sytuację. Stresująca jest również odpowiedzialność za sprzedawaną nieruchomość, kwestie prawne, techniczne i formalne. Trzeba pamiętać, że klienci mają czasem skłonność do zapominania o istotnych faktach mogących wpłynąć na wartość nieruchomości lub (w przypadku kupującego) na jego zdolność finansową. Osoby, które nie są asertywne lub brakuje im wnikliwości mogą przypłacić to licznymi „wpadkami”, które zaważą w najlepszym razie na ich wiarygodności, a w ostateczności mogą zaprowadzić na salę sądową.


Kto może zostać Pośrednikiem?

Zgodnie z obowiązującym prawem pośrednictwem w obrocie nieruchomościami może parać się każdy, kto posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przepisy mówią też, że jeśli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez te osoby. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro. Ubezpieczenie należy nabyć przed wykonaniem pierwszej czynności związanej z pośrednictwem.

Oprócz wspomnianego ubezpieczenia agent musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz wykazać się niekaralność za określone rodzaje przestępstw.

Jak podkreślają doświadczeni agenci nieruchomości, znajomość „towaru”, który sprzedają jest niezwykle ważna, podobnie jak wiedza z zakresu prawa, urbanistyki, czy kwestii budowlanych.

Rozpoczęcie działalności w charakterze pośrednika warto poprzedzić pracą w biurze obrotu nieruchomościami jako asystent, czy też agent nieruchomości. Taki zabieg pozwoli na poznanie praktycznych tajników zawodu, a jednocześnie pozwoli na sprawdzenie swoich talentów organizacyjnych i negocjacyjnych oraz nawiązanie pierwszych ważnych kontaktów.

Specjalizacja w zawodzie pośrednika nieruchomości

Przebicie się na rynku nieruchomości nie jest prostym zadaniem. Większość biur pośredniczących w sprzedaży i kupnie nieruchomości specjalizuje się więc w określonym segmencie rynku. Możliwości w tym zakresie jest wiele, rynek pierwotny lub wtórny, domy, mieszkania, nieruchomości luksusowe, to tylko pewna część segmentów, na które może paść wybór.