Co to jest MLS?

MLS z angielskiego Multiple Listing System, w Polsce znany jako System Wielokrotnego Oferowania/System Wymiany Ofert, który funkcjonuje na całym świecie.

MLS ma dwie role do spełnienia: porządkuje i ułatwia współpracę między pośrednikami w zakresie oferowania nieruchomości a także jest narzędziem do reklamowania/promowania nieruchomości, tak by klient poszukujący mógł znaleźć to czego szuka.

System MLS funkcjonuje na całym świecie, w szczególności dobrze rozwinięty jest na bliskim i dalekim zachodzie oraz w krajach dalekiego wschodu. Systemy wymiany ofert zwykle są tworzone przez stowarzyszenia zrzeszające pośredników w obrocie nieruchomościami, jak również przez prywatne firmy. W wielu krajach standardem i podstawą współpracy jest podział wynagrodzenia między pośrednikiem obsługującym nieruchomość a pośrednikiem, który przyprowadzi klienta kupującego.

W Polsce również istnieje kilka systemów MLS, głównie prowadzone są przez stowarzyszenia pośredników, ale też przez firmy komercyjne, które często nie biorą odpowiedzialności za treści, które udostępniają.

Jednym z największych sprawnie funkcjonujących systemów w Polsce jest MLS WSPON, założony przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Ideą MLS WSPON jest promowanie współpracy między pośrednikami oraz wysokie standardy obsługi transakcji na rynku nieruchomości.

Co charakteryzuje i na czym polega współpraca w MLS WSPON?

Podstawą MLS WSPON są oferty na wyłączność, czyli sprawdzone, dobrze przygotowane do zaprezentowania klientowi. Oferta na wyłączność jest na rynku nieruchomości najwyższym standardem obsługi właściciela nieruchomości, komfort pracy i motywacja dla pośrednika a także bezpieczeństwo dla klienta popytowego. Celem systemu jest bezpieczna i szybsza sprzedaż nieruchomości poprzez dostępność oferty dla kilkuset agentów, którzy są uczestnikami MLS WSPON.

Uczestnikami MLS WSPON może zostać każda firma pośrednicząca, która:

 • wykonuje czynności pośrednictwa zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, tzn. umowy zawierane są na piśmie, a pośrednicy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC;
 • przestrzega obowiązujących uregulowań prawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 • a także przestrzega Regulaminu Systemy MLS WSPON.

Zasady i korzyści z uczestnictwa w MLS WSPON?

 • Pośrednicy mają wygodny dostęp do Systemu MLS WSPON, obsługa jest w pełni zautomatyzowana
 • Oferty nieruchomości zawierają niezbędne informacje, są sprawdzone pod względem stanu prawnego jak i przygotowane w kwestii prezentacji i marketingu
 • MLS WSPON jest dla dużych firm jak i jednoosobowych firm, które obsługują klientów podażowych, ale dużym atutem jest gotowa baza sprawdzonych ofert, które można od razu wysłać do klienta poszukującego
 • Aktualne i archiwizowane dane, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do cen transakcyjnych, co ułatwia oszacowanie wartości nieruchomości
 • W wielu przypadkach firmy współpracujące oferują podział prowizji z agentem obsługującym klienta popytowego
 • Pośrednicy współpracujący w systemie muszą przestrzegać Regulaminu MLS, dzięki czemu oferty i standard obsługi zostaje zachowany na wysokim poziomie a w przypadku naruszenia zasad nakładane są kary
 • Pośrednik bierze odpowiedzialność za prezentowaną nieruchomość, dlatego powinien wykazać się szczególną starannością przy wykonywaniu czynności pośrednictwa
 • MLS WSPON zapewni także odpowiednią reklamę oferty jak i firmy pośrednika na witrynie systemu

Wszystkie działania podejmowane poprzez współpracę w MLS WSPON mają na celu budowanie współpracy środowiska pośredników poprzez szybsze transakcje oraz podwyższanie standardów obsługi i promowanie pozytywnego wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami.