Marek Kunicki
Agencja Marek Kunicki

Zmieniamy Warszawę od ponad 25 lat.
Jestem członkiem-założycielem MLS WSPON. 
Współpracuję zawsze i nie stawiam warunków innym uczestnikom systemu, oczekuję podobnego podejścia. 
Zapraszam