Maciej Wieczorek
Choiński Kroll Nieruchomości spółka cywilna