Anna Majchrzycka
Choiński Kroll Nieruchomości spółka cywilna