Alicja Malczewska
Biuro Szacowania i Obsługi Nieruchomości