Adres: Grunwaldzka 66, Poznań
Strona www: www.realestate24.com.pl
NIP: 7000000000
Pozdrawiam / Regards

    Daria Dziwisz

licencja zawodowa PFRN 6293

T: +48 609 121 595
E: biuro@realestate24.com.pl
W: www.realestate24.com.plAdministratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji jest Real Estate 24 Nieruchomości 24 Daria Dziwisz z siedzibą w Poznaniu (60-195), ul. Lisa Witalisa 41 , NIP: 779 121 37 75. Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie www.realestate24.com.pl | 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@realestate24.com.pl | 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy | 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) | 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy | 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany | 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych | 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

NOTA POUFNOŚCI: Treść tego emaila wraz z załącznikami może zawierać informacje poufne, przeznaczone tylko dla zamierzonego adresata(-tów). Dostęp do zawartości tego emaila dla niepowołanych osób jest zabroniony. Udostępnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie bądź powoływanie się na jakikolwiek jego fragment przez inne osoby jest zabronione. W razie przypadkowego otrzymania tego emaila, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz trwałe jego usunięcie.

CONFIDENTIALITY NOTE: This email with attachments may contain confidential and/or privileged information that is for the sole use of the intended recipient(s). Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any form of disclosure, reproduction, distribution or any action taken or refrained from in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify the sender immediately and permanently delete this e-mail.
Obszar działania: Poznań, Gdańsk, Warszawa

Agenci

Daria Dziwisz
Poznań, Gdańsk, Warszawa, woj. wielkopolskie
sprzedaż, wynajem, mieszkania, domy, działki, komercyjne, rynek wtórny
Michał Leonow
sprzedaż, wynajem, mieszkania, domy, działki, rynek wtórny