Renata Piechutko
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchmościami