Barbara Tomaszewska-Okraj
EMMERSON Zarządzanie Sp. z o.o.