Anna Tejs
Tejs Consulting Sp. z o. o.
Obszar działania: woj. śląskie