Adrianna Mongulska
EMMERSON Zarządzanie Sp. z o.o.