Adres: WARSZAWSKNR 22, Kępno
Strona www: www.KGN.nieruchomosci.pl
NIP: 6190008449
ON_KGN.nieruchomosci.pl;
Kancelaria Rzeczoznawcy Majatkowego;
Kancelaria Rzeczoznawcy Budowlanego;
Kancelaria Zarzadcy Nieruchomości;
Obszar działania: woj. dolnośląskie, woj. łódzkie, woj. opolskie, woj. wielkopolskie

Agenci